ro
 
Marți, 18. Iunie 2024.

Anunț de participare: Proiecte din domeniul sănătății fizice și mintale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 190 (XXIII) – nr. 23, pg. 2

 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sănătății fizice și mintale.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sănătății fizice și mintale pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 500.000 lei din bugetul local, pentru domeniul sănătății fizice și mintale.
  3. Durata proiectelor: anul 2022.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 07.03.2022, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 08.03.2022-24.03.2022.

Documentaţia selecţiei ofertelor sănătății fizice și mintale pe anul 2022 poate fi procurată în biroul nr. 28 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament, aprobat prin H.C.L. nr. 394/2021.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267 316 957 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro.

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează o sesiune de informare în data de 22.02.2022, de la ora 10:30, la sediul Primăriei, sala 29. 

– HCL. Nr. 394/2021

– Regulament

– Anexa Nr. 1

– Anexa Nr. 2

– Anexa Nr. 3

– Anexa Nr. 4

– Anexa Nr. 5

– Anexa Nr. 6

– Anexa Nr. 7

– Anexa Nr. 8

– Anexa Nr. 8A

– Anexa Nr. 9

REZULTATE 2022