ro
 
Luni, 06. Februarie 2023.

Anunț de participare

cultural

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 188 (XXI) – nr. 22, pg. 3

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultural.


1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural, pe anul 2020, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.


2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 450.000 lei din bugetul local.


3. Durata proiectelor: anul 2020.

4.  Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 09.03.2020, ora 15.00.


5.    Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna.


6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 10.03.2020-17.03.2020.


Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2020 poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.


Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament, aprobat prin H.C.L. nr. 308/2011 cu modificările și completările ulterioare. Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro
 

– HCL. Nr. 361/2015

– HCL. Nr. 394/2017

– Regulament

– Anexe Nr. 1-9

Rezultate 2020