ro
 
Marți, 26. Ianuarie 2021.

Anunț de participare 2021

burse studenți

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2

În temeiul H.C.L 87/2018 privind instituirea programului multianul de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă sesiunea de proiecte pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi în ani terminali.
Persoanele interesate pot depune dosarele la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, sau le pot trimite prin poştă, la adresa: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, România. Termenul limită de depunere a dosarelor este 29 IANUARIE 2021 (data poştei).
Totodată, indiferent de modalitatea de depunere a documentaţiei, formularul de înscriere trebuie trimis şi în format electronic la adresa de e-mail kinga.sandor@sepsi.ro, până la ora 15,00 a zilei de 29 IANUARIE 2021.

Regulament

Formular de înscriere

 

26 februarie 2020: Rezultat final

12 februarie 2020: Rezultate

18 martie 2019: Rezultat final

05 martie 2019: Rezultate

16 aprilie 2018: Rezultate