ro
 
Sâmbătă, 24. Februarie 2024.

SC SEPSIIPAR SRL organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic

17.05.2023

 

 

SC SEPSIIPAR SRL organizează concurs:

-  pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, cu contract individual de muncă pe timp parțial de 4 ore/zi

Condiţii de participare:

- îndeplinirea condițiilor pentru încheierea unui contract individual de muncă prevăzute de art. 542. alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințelor juridice 

- vechime în specialitatea studiilor necesare: min. 1 an

- constituie avantaj: experiența în administrație publică
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere se vor depune până în data de 23 iunie 2023, ora 12:00 și vor cuprinde următoarele:

- scrisoare de intenție

- Curriculum Vitae

- copie act de identitate

- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări

- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice

- cazier judiciar.

Concursul de ocupare a funcției constă în susținerea unei probe de interviu, care se va desfășura în data de 28 iunie 2023, ora 13:00 la sediul SC Sepsiipar SRL în Județul Covasna, Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, bir. 8, parter.

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de administraţie al SC SEPSIIPAR SRL situat în Cartierul Câmpul Frumos, nr.5, bir. 8, parter, Municipiul Sfântu Gheorghe, la următorul link https://www.sepsipark.ro/ro/anunt/89 sau la nr. de telefon 0749142915.