ro
 
Marți, 27. Februarie 2024.

Apel de proiecte pentru "Petőfi în Sfântu Gheorghe" - statuie/compoziție sculpturală

02.08.2022

La inițiativa Fundației pentru Presa Maghiară din Covasna, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează licitație pentru realizarea unei statui în mărime naturală a lui Petőfi Sándor. Licitația este deschisă și publică și se adresează tuturor persoanelor fizice sau juridice, artiștilor, care se ocupă cu creația artistică, care - eventual în colaborare cu un arhitect care proiectează zona pentru statuie - se angajează să îndeplinească sarcina anunțată în licitație și care acceptă condițiile licitației ca fiind obligatorii.

Amplasamentul operei de artă propuse este zona neamenajată dintre clădirea cu numărul 46-56 de pe str. 1 Decembrie 1918 și blocul 6 (viitorul Parc Petőfi - Anexă), vizavi de strada Arany János. Statuia sau compoziția sculpturală a lui Petőfi trebuie să îndeplinească o condiție de bază: trebuie să reflecte atașamentul lui Petőfi față de orașul Sfântu Gheorghe, așa cum se exprimă într-o scrisoare către soția sa, Szendrey Julia, datată 29 iulie 1849: “Am scris în scrisoarea anterioară că peisajul rural din Miercurea Ciuc şi Târgu Secuiesc este frumos; cel din Sfântu Gheorghe este poate chiar mai frumos, și îmi place mai mult orașul. Îl vom examina mai atent dacă vom călători împreună prin Covasna, ca niște rândunele care încearcă să-și facă cuibul."

Beneficiarul dorește ca lucrarea să fie realizată sub forma unei sculpturi portret în bronz în lungime de 5/4 (220 cm), realistă în reprezentarea sa, dar modernă în formularea sa.

Data limită și locul de depunere a lucrărilor: 31 octombrie 2022, Sfântu Gheorghe, Biserica Unitariană (str. Kós Károly nr. 2), care vor fi primite de Váry Péter (înainte de depunerea lucrărilor, este necesară o consultare telefonică cu beneficiarul).

Cerințe pentru depunerea lucrărilor: un plan de 80 cm, pe toată lungimea, din ipsos alb (nepatinat), cu un soclu la scară, o mostră de cap de ipsos la scară 5/4 și un model sau o schiță la scară 1/50 a împrejurimilor imediate care să arate amplasarea operei de artă în mediul său. De asemenea, se solicită o descriere detaliată a lucrării, bugetul necesar pentru realizarea acesteia și un calendar de construcție adaptat la data de livrare de 10 iulie 2023. Având în vedere că identitatea solicitantului este confidențială în timpul procesului de evaluare, în lucrările trimise nu pot fi incluse informații sau semne de identificare a artistului. În timpul evaluării, lucrările vor fi numerotate.

Data preconizată pentru anunțarea rezultatelor: 30 noiembrie 2022.

Termenul limită pentru finalizarea lucrărilor de artă: 10 iulie 2023.

Data dezvelirii operei de artă: 29 iulie 2023.

Premiul: artistul selectat de juriu va primi dreptul de a crea o sculptură sau o compoziție sculpturală. Între câștigătorul concursului și organizator se va încheia un contract separat, în care se vor stabili termenii și condițiile de execuție globală a lucrării și remunerația. Câștigătorii premiilor al doilea și al treilea vor primi câte un premiu de 500 de euro fiecare.

Jurizare: lucrările vor fi jurizate de o comisie de sculptori desemnată de Fundația pentru Presa Maghiară din judeţul Covasna și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. Toți solicitanții vor fi informați în scris cu privire la decizia luată. 

Alte condiții: lucrarea poate fi realizată numai în cazul unei candidaturi valide și acceptate. Fundația pentru Presa Maghiară din judeţul Covasna va încheia un contract cu autorul lucrării selecționate, în care se vor conveni condițiile de realizare a lucrării, iar lucrarea poate fi realizată numai după acest pas. Autoritatea care atribuie contractul își rezervă dreptul de a declara candidatura nereușită. Solicitanții trebuie să declare dacă au mai participat anterior la alte concursuri cu lucrarea prezentată sau dacă lucrarea prezentată a fost realizată în totalitate sau parțial. În acest scop, un solicitant poate depune mai multe proiecte. Primăria municipiului Sfântu Gheorghe va elibera autorizațiile necesare pentru amplasarea inscripțiilor, iar Fundația pentru Presa Maghiară din judeţul Covasna va iniția cererea și va îndeplini sarcinile administrative necesare. Cererile care nu respectă cerințele formale sau de fond ale cererii de candidaturi și cererile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Pentru mai multe informații detaliate despre cererea de candidaturi, vă rugăm să îl contactați pe Váry Péter la varyopeter@yahoo.com sau la numărul de telefon 0740 071 036.

Sfântu Gheorghe, 29 iulie 2022,                

Primăria Sfântu Gheorghe

Fundația pentru Presa Maghiară
din judeţul Covasna