ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

ANUNȚ - privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 13 autorizaţii taxi pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în municipiul Sfântu Gheorghe

18.07.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

ANUNŢ

privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 13 autorizaţii
taxi pentru efectuarea transportului de persoane în regim de taxi în
municipiul Sfântu Gheorghe

În baza Legii nr. 38 /2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 356/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, în conformitate cu H.C.L. nr. 230/2023:

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunţă demararea procedurii de atribuire a unui număr de 13 autorizaţii taxi(din care 7 autorizaţii destinate exclusiv pentru autovehicule electrice) pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi. Vor fi atribuite autorizaţiile taxi cu numerele de ordine: 012, 115, 142, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158.

Solicitanţii posesori de Autorizaţie de transport persoane în regim de taxi, vor depune în plic închis, până la data de 22.09.2023, ora 13 la registratura Primăriei următoarele documente:

  • Cerere de înscriere pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi
  • Copia Autorizaţiei de transport valabil
  • Declaraţia pe propria răspundere că deţine, sau va deţine în maxim 6 luni autovehicule, în proprietate sau leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare, pentru obţinerea punctajelor
  • Cartea de identitate al autovehiculului , sau
  • Scrisoare de garanţie în cuantum de 5 % din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele. (se va depune şi copia după factura pro forma de la societatea de distribuţie a autovehiculului).

Data anunţării rezultatului atribuirii: 05.10.2023

Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi : 30.10.2023.

Informaţii suplimentare privind punctajul departajare precum şi formulare tipizate, se pot obţine pe pagina www.sfantugheorgheinfo.ro, la Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, str. Körösi Csoma Sándor, nr. 5 - tel. 0267 313 323 - şi la registratura primăriei, unde va fi afişat şi tabelul cu criteriile de departajare şi punctajele acordate.

Cerere
Punctaj departajare