ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

Anunț de angajare în Parcul Industrial Câmpul Frumos

09.02.2023

SC SEPSIIPAR SRL organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic, cu contract individual de muncă pe timp parțial de 4 ore/zi.

Condiţii de participare:

 • îndeplinirea condițiilor pentru încheierea unui contract individual de muncă prevăzute de art. 542. alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare: min. 1 an;
 • constituie avantaj: experiența în administrație publică;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Dosarele de înscriere se vor depune până în data de 20 februarie 2023, ora 12:00 și vor cuprinde următoarele:

 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae;
 • copie carte de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • acte care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazier judiciar.

Concursul de ocupare a funcției constă în susținerea unei probe de interviu, care se va desfășura în data de 24 februarie 2023, ora 10:00 la sediul SC Sepsiipar SRL în Județul Covasna, Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, birou 8. parter.

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul de administraţie al SC SEPSIIPAR SRL situat în Cartierul Câmpul Frumos, nr.5, birou 8, parter, Municipiul Sfântu Gheorghe, telefon 0749142915.