ro
 

Consilier superior - Compartimentul constatare și impunere persoane juridice

27.05.2024

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe la:

 

Compartimentul constatare și impunere persoane juridice

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

 

Condiţii de participare:

-  condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice, administrative, juridice sau Sociologie;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 7 ani;

 

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 27.05.2024 - 17.06.2024, ora 16.00. Informaţii referitoare la documentele necesare, bibliografia şi atribuțiile prevăzute în fișa postului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro/Angajări. Persoana de contact: Kiss Balázs Consilier, e-mail: balazs.kiss@sepsi.ro. (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 28.06.2024, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior - 5709 lei

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                      
Data anunţului: 27 mai 2024

Rezultate

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
  • Rezultatul probei scrise
  • Rezultatul interviului
  • Rezultatul final