ro
 

Consilier debutant/principal - Direcția investiții

19.04.2024

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe la:

Compartimentul Investiții

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Compartimentul Analiză și Urmărire Investiții

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

 

Condiţii de participare:

-  condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

                          pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal minim 5 ani

                          pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant nu este necesar

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 19.04.2024 - 08.05.2024, ora 16.00. Informaţii referitoare la documentele necesare, bibliografia şi atribuțiile prevăzute în fișa postului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro/Angajări. Persoana de contact: Simon Ildikó șef serviciu, e-mail: ildiko.simon@sepsi.ro. (tel.: 0267-316957/110).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 22.05.2024, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

Salariul brut de referință: Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant - 5148 lei

                                          Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal- 5478 lei

La salariul brut se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă și indemnizația de hrană lunară în cuantum de 347 lei calculat pentru timpul efectiv lucrat.
                                      
Data anunţului: 19 aprilie 2024

Rezultate