ro
 
Duminică, 03. Decembrie 2023.

Angajări 2018-2019

20.12.2019 arhivă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Electrician (Muncitor), tr.I

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii medii/generale
 • calificare în meseria de electrician
 • vechime în muncă: minim 7 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 20 ianuarie 2020, ora 9.00 proba scrisă
 • 22 ianuarie 2020 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 20 decembrie 2019

Anexe:

Salariul brut de referință: 2.770 lei

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Autoritate Tutelară al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant,

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 14.01.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

 

Salariul brut de referință: 3266 lei

 

Data anunţului: 10 decembrie 2019


Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe la:

Compartimentul Regim Evidenţă

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază


Compartimentul Secretariat, Arhivă, Relații cu Publicul

 • Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 06.01.2020, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege


Data anunţului: 27 noiembrie 2019

 

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • consilier, asistent - 3432 lei
 • referent, superior - 3005 lei

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior
 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent – 2 posturi
 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului sau ingineriei civile;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 7 ani pentru consilier, clasa I, grad profesional superior

- minimum 1 an pentru consilier, clasa I, grad profesional asistent

- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Compartimentul pentru Autorizarea Activităţilor Economice

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 10.12.2019, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege


Data anunţului: 08 noiembrie 2019

Anexe:

 

Salariul brut de referință:

 • consilier, superior - 4250 lei
 • consilier, asistent - 3432 lei
 • consilier, debutant - 3266 lei

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Inspector (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • proba scrisă în data de 18.11.2019, ora 10.00
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

 

Salariul brut de referință: 3432 lei

 

Data anunţului: 16 octombrie 2019


Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Primăriei, conform prevederilor art. 478-479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

Condiţii de participare la examen:
În vederea participării la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin.1, cu excepția lit.b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
- să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi, la Compartimentul de Resurse Umane, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ*, respectiv în perioada 14 octombrie – 04 noiembrie 2019, și conţine în mod obligatoriu:
- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate
- formularul de înscriere

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 14 noiembrie 2019 proba scrisă, ora 10.00, și va consta din probă scrisă și interviu.
Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei este anexat la prezentul anunţ.


* Data anunțului: 14 octombrie 2019

Rezultat

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional asistent
 • Consilier juridic (S), clasa I, gradul profesional debutant


Condiţii de participare:

- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de grad profesional asistent - minimum 1 an;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 06.11.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • interviul, în termenul prevăzut de lege

Anexe:

 

Salariul brut de referință:

 • consilier juridic, asistent - 3432 lei
 • consilier juridic, debutant - 3266 lei

 

Data anunţului: 07 octombrie 2019


Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează examen de promovare în clasă în conformitate cu prevederile art.480-481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 144 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de participare la examen
În vederea participării la examenul de promovare în clasă, funcționarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității;
b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Examenul constă în 3 probe succesive:
- selecția dosarelor
- proba scrisă
- interviul

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data afişării anunţului* la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în data de 16 octombrie 2019 proba scrisă și interviul, ora 10.00.
Bibliografia stabilită pe domenii de activitate pentru examenul de promovare în clasă este anexat la prezentul anunţ sau se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane.

 

* data afişării anunțului: 30 septembrie 2019

 

Rezultate


--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant


Condiţii de participare:


- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile, ingineria instalaților, inginerie și management sau științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercită funcției publice de grad profesional principal: minim 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
- condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 23.10.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 25.10.2019, interviul, ora se va stabili ulterior
 • Anexe:

 

Salariul brut de referință:

 • consilier, principal - 4062 lei
 • consilier, debutant - 3266 lei

 

Data anunţului: 20 septembrie 2019


Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Asistent medical (PL)

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii sanitare postliceale
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene- nivel bază
 • vechime în muncă: minim 5 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 20 septembrie 2019, ora 10.00 proba scrisă
 • 24 septembrie 2019 – interviu, ora se va stabili ulterior

Data anunţului: 29 august 2019

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 3.157 lei

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Secția Sistem Fotovoltaic din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Electrician (Muncitor), tr.I
 • Portar-paznic – 2 posturi

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Electrician (Muncitor), tr.I

 • studii medii
 • calificare în meseria de electrician
 • experiență de minim 3 ani în revizii și reparații în instalații electrice
 • vechime în muncă: minim 9 ani

Portar-paznic

 • studii medii/generale
 • atestat profesional valabil – agent de pază și ordine

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 19 septembrie 2019, ora 9.00 proba scrisă
 • 23 septembrie 2019 – interviu, ora se va stabili ulterior

 

Data anunţului: 28 august 2019

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 2.770 lei - electrician

2122 lei - portar-paznic

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe perioadă determinată, la Centrul de Arte Plastice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul artelor plastice, decorative,
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene – nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 30 iulie 2019, ora 10.00 proba scrisă
 • 01 august 2019 – interviu, ora se va stabili ulterior

 

Data anunţului: 27 iunie 2019

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 3.432 lei

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Secția Sistem Fotovoltaic din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Electrician (Muncitor), tr.I

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii medii
 • calificare în meseria de electrician
 • experiență de minim 3 ani în revizii și reparații în instalații electrice
 • vechime în muncă: minim 9 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 29 iulie 2019, ora 9.00 proba scrisă și practică
 • 31 iulie 2019 – interviu, ora se va stabili ulterior

 

Data anunţului: 26 iunie 2019

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 2.909 lei

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Secția Sistem Fotovoltaic din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Electrician (Muncitor), tr.I

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii medii
 • calificare în meseria de electrician
 • experiență de minim 3 ani în revizii și reparații în instalații electrice
 • vechime în muncă: minim 9 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 18 iunie 2019, ora 9.00 proba scrisă și practică
 • 20 iunie 2019 – interviu, ora se va stabili ulterior

 

Data anunţului: 24 mai 2019

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 2.909 lei

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise/practice
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Arte Plastice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul artelor plastice, decorative,
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene – nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 11 iunie 2019, ora 10.00 proba scrisă
 • 13 iunie 2019 – interviu, ora se va stabili ulterior

 

Data anunţului: 17 mai 2019

 

Anexe:

Salariul brut de referință: 3.432 lei

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor necalificat, tr. I. - 2 posturi

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii generale,
 • nu se solicită vechime

Salariul brut de referință: 2101 lei

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 05 iunie 2019, ora 9.00 proba scrisă și practică
 • 07 iunie 2019 – interviu-ora se va stabili ulterior

 

Anexe:

 

Data anunţului: 14 mai 2019

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă din cadrul Compartimentului de Relații cu Publicul, Informații, Registratură al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Referent (M), gradul profesional superior, clasa III

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 05.04.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 09.04.2019, interviul, ora se va stabili ulterior

Anexe:

 

Salariul brut de referință: 3005 lei

 

Data anunţului: 05 martie 2019

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent - 2 posturi

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau ingineriei civile;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 7 ani pentru consilier, grad profesional superior

- minimum 1 an pentru consilier, grad profesional asistent

 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 27.03.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 29.03.2019, interviul, ora se va stabili ulterior

Anexe:

 

Salariul brut de referință:

 • consilier, superior - 4250 lei
 • consilier, asistent - 3432 lei
 • consilier, debutant - 3266 lei

 

Data anunţului: 25 februarie 2019


Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice

 • Șef birou (S), gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 26.03.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 28.03.2019, interviul, ora se va stabili ulterior

Anexe:

Salariul brut de referință: 6053 lei

 

Data anunţului: 22 februarie 2019

Rezultate

---------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor necalificat, tr.I

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Muncitor necalificat, tr. I

- studii generale,

- nu se solicită vechime

Salariul brut de referință: 2101 lei

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 12 martie 2019, ora 9.00 proba scrisă și practică
 • 14 martie 2019 – interviu-ora se va stabili ulterior

 

Anexe:

 

Data anunţului: 18 februarie 2019

Rezultate

 

-----------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii -nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 12.02.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 14.02.2019, interviul

Anexe:

Data anunţului: 11 ianuarie 2019

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor necalificat, tr.I

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Muncitor necalificat, tr. I

- studii generale,

- nu se solicită vechime

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 31 ianuarie 2019, ora 9.00 proba scrisă și practică
 • 04 februarie 2019 – interviu

 

Anexe:

 

Data anunţului: 08 ianuarie 2019

Rezultate

 

________________________________________

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă la Compartimentul Secretariat, Arhivă, Relații cu Publicul, din cadrul Serviciului Comunitar de Evidență a Populației al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 08.02.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 12.02.2019, interviul

Anexe:

 

Data anunţului: 08 ianuarie 2019

COMUNICARE

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

-----------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau ingineriei civile;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 7 ani pentru consilier, grad profesional superior

- minimum 1 an pentru consilier, grad profesional asistent

 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 08.02.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 13.02.2019, interviul

Anexe:

 

Data anunţului: 08 ianuarie 2019

COMUNICARE

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă din cadrul Compartimentului de Relații cu Publicul, Informații, Registratură al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 07.02.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 11.02.2019, interviul

Anexe:

 

Data anunţului: 07 ianuarie 2019

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant,
 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent,


Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an pentru consilier juridic, gradul profesional asistent
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

- în data de 29.01.2019 ora 10.00, proba scrisă

- în data de 31.01.2019, interviul

 

 

Anexe:

 

Data anunţului: 27 decembrie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice

 • Șef birou (S), gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 28.01.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 30.01.2019, interviul

Anexe:

 

Data anunţului: 27 decembrie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Audit Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Concursul se desfășoară la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, astfel:

- proba scrisă în data de 31.01.2019, ora 10:00

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul agenției, în perioada 20 decembrie 2018 - 8 ianuarie 2019, inclusiv.

Condiţii de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiințe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.anfp.gov.ro. Relații suplimentare se pot obține de la doamna Daniela Iacob - consilier, București, bd. Mirecea Vodă nr. 44, tronsonul III, sectorul 3, telefon 0374.112.726, email informatii.concurs@anfp.gov.ro.

 

Concurs afişat la data: 20.12.2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal – 2 posturi

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare și condițiile prevăzute la punctul 3 lit. f) și h) din Capitolul II al Anexei nr. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază
 • vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani
 • prezintă două scrisori de recomandare.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 08.01.2019, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 10.01.2019, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 4332 lei

 

Data anunţului: 07 decembrie 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență ;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 17 decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 19 decembrie 2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 3667 lei

 

Data anunţului: 22 noiembrie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

În conformitate cu prevederile art. 9. din Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.

 

Organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • 29 noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă

 

Anexe:

 

Data anunţului: 14 noiembrie 2018

------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

În conformitate cu prevederile Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare

 

Organizează examen de calificare pentru personalului contractual din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Examenul va avea loc în data de 04 decembrie 2018, ora 9.00, proba practică, la sediul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Dosarul de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile lucrătoare de la data anunţului*, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, la Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Bibliografia

1. Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Cap.I secţiunea 2).

2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

 

 

* Data anunțului: 14.11.2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă la Serviciul Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional debutant

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază
 • nu se solicită vechime

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 10.12.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 12.12.2018, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință: 3496 lei

 

Data anunţului: 09 noiembrie 2018

 

Rezultate

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe perioadă determinată în cadrul Cabinetul Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014::

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 16.11.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 20.11.2018, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință: 4009 lei

 

Data anunţului: 01 noiembrie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Condiţii de prezentare:

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 • adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate
 • formularul de înscriere

 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 26 noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 28 noiembrie 2018, interviul

 

Bibliografia

Formular de înscriere Editabil (doc)

 

* Data anunțului: 26.11.2018

Rezultatul probei scrise

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

Compartimentul de Informare şi Consultare urbanistică a publicului

- Referent de specialitate (SSD), clasa II, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), clasa I,

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau ingineriei civile;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 7 ani pentru consilier, grad profesional superior

- minimum 1 an pentru consilier, grad profesional asistent

 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Referent de specialitate (SSD), clasa II

 • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 8 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 19.11.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 21.11.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință:

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior - 4525 lei
  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent - 3667 lei
  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant - 3496 lei
  • Referent de specialitate (SSD), clasa II, gradul profesional asistent - 3116 lei

 

Data anunţului: 18 octombrie 2018

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Buget și Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență ;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 07 noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 09 noiembrie 2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 3667 lei

 

Data anunţului: 16 octombrie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Audit Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Concursul se desfășoară la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, astfel:

- proba scrisă în data de 12.11.2018, ora 10:00

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul agenției, în perioada 10 octombrie 2018 - 29 octombrie 2018, inclusiv.

Condiţii de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiințe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.anfp.gov.ro. Relații suplimentare se pot obține de la doamna Daniela Iacob - consilier, București, bd. Mirecea Vodă nr. 44, tronsonul III, sectorul 3, telefon 0374.112.726, email informatii.concurs@anfp.gov.ro.

 

Concurs afişat la data: 10.10.2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Mass Media din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în unul dintre domeniile: administrație publică, comunicare, științe politice, litere, management cultural, marketing, sau jurnalism;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 30.10.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 02.11.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 4525 lei

 

Data anunţului: 8 octombrie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal – 2 posturi

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază
 • vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani
 • prezintă două scrisori de recomandare.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 29.10.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 31.10.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 4332 lei

 

Data anunţului: 28 septembrie 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Urmărire, Incasare, Evidență

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Compartimentul de Constatare, Impunere, Control Persoane Juridice

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 23.10.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 25.10.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 4332 lei

 

 

Data anunţului: 21 septembrie 2018

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

 

Cererea de înscriere împreună cu diploma de licenţă, sau după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor, se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data afişării anunţului* la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane.

 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 20 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă și interviul

Bibliografia

 

* Data anunțului: 04.09.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează examen de promovare în grad/treaptă pentru personalului contractual din cadrul Serviciului Baza de Agrement Șugaș Băi al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează
 • să fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate

 

Dosarul de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examen
 • adeverinţă eliberată de Compartimentul Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani

Examenul va avea loc la Baza de Agrement Șugaș Băi:

 • în data de 19 septembrie 2018, ora 10.00 proba practică

 

* Data anunțului: 04.09.2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă, Informații Clasificate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Inspector (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii -nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 18.09.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 20.09.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3667 lei

Data anunţului: 17 august 2018

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

În conformitate cu prevederile art. 9. din Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.

 

Organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • 22 august 2018, ora 9.00 proba scrisă

 

Anexe:

 

Data anunţului: 06 august 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Conducător auto (Muncitor), tr. I
 • Muncitor, tr.III

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Conducător auto (Muncitor), tr. I

- studii medii sau generale,

- permis de conducere cat. B, C, E,

- atestat transport mărfuri

- vechime în muncă: minim 9 ani, experiență în transporturi: minim 5 ani

Muncitor, tr. III (pentru întreținerea , îngrijirea toaletei publice)

- studii medii sau generale,

- calificare în domeniul culturii plantelor, sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator, construcții, industrie ușoară

- vechime în muncă: minim 1 an

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 28 august 2018, ora 9.00 proba practică
 • 30 august 2018 – interviu

Salariul brut de referință:

 • conducător auto (muncitor) tr.I. - 2698 lei
 • muncitor, tr.III - 2546 lei

 

Anexe:

 

Data anunţului: 03 august 2018

Rezultate

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Urmărire, Incasare, Evidență

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Compartimentul Financiar operativ

- Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

 

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 07.08.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 09.08.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 4525 lei

 

 

Data anunţului: 06 iulie 2018

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Administrator al Societăţii SEPSI IPAR S.R.L

 

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 2. Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit) şi cetăţenia română sau cetăţenia altor state UE, cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 3. Cunoaşterea limbii maghiare reprezintă un avantaj;
 4. Capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
 6. Nu au înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;
 7. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 8. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 9. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

Conditii specifice

 1. Studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 2. Minim 5 ani experienţă profesională in domeniul de activitate al societăţii sau în domenii conexe relevante;
 3. Experienţă managerială într-o poziţie de conducere;
 4. Experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa în administrarea /managementul unor societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat.
 • copie carnet de muncă şi extras revisal sau adeverinţă după caz;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

 

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 10.07.2018, ora 12.00 la Registratura Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe , Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii.

Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Administrator al Societăţii SEPSI IPAR S.R.L” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului. Obligatoriu dosarul se va depune şi în format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com.

 

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

 

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

 

Anexe:

 

Data anunţului: 11 iunie 2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, tr. I
 • Conducător auto (Muncitor), tr. I
 • Electrician, tr.I

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr. I

- studii medii sau generale,

- calificare în domeniul culturii plantelor, sau lăcătuș, strungar, mecanic, instalator

- permis de conducere cat. B

- vechime în muncă: minim 9 ani

Conducător auto (Muncitor), tr. I

- studii medii sau generale,

- permis de conducere cat. B, C, E, D

- atestat transport mărfuri

- vechime în muncă: minim 9 ani, experiență în transporturi: minim 5 ani

Electrician, tr. I

- studii medii

- calificare de electrician, cu Autorizaţie ANRE, grad II B (conform Ordin ANRE nr.11/2013)

- experiență de minim 3 ani în revizii și reparații în instalații electrice

- vechime în muncă: minim 9 ani

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

Concursul va avea loc:

 • 27 iunie 2018, ora 9.00 proba scrisă și practică
 • 29 iunie 2018 – interviu

Salariul brut de referință: 2698 lei

 

Anexe:

 

Data anunţului: 05 iunie 2018

Rezultate

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal – 2 posturi

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază
 • vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani
 • prezintă două scrisori de recomandare.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 03.07.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 05.07.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 4332 lei

 

Data anunţului: 31 mai 2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional principal, clasa I.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științe economice sau științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 26.06.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 28.06.2018, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință: 4126 lei

 

Data anunţului: 25 mai 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Arte Plastice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), gradul II

 

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul artelor plastice și decorative
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii - nivel bază
 • permis de conducere, categoria-B

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc:

 • 18 iunie 2018, ora 10.00 - proba scrisă
 • 20 iunie 2018 - interviu

Salariul de referință: 3667 lei

 

Anexe:

 

Data anunţului: 23 mai 2018

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă la Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii -nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 12.06.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 14.06.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3667 lei

Data anunţului: 11 mai 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă, Informații Clasificate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Inspector (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii -nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 07.06.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 11.06.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3667 lei

Data anunţului: 07 mai 2018

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Compartimentul de Urmărire, Incasare, Evidență din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional asistent
 • Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional asistent

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Referent (M), clasa III, gradul profesional superior

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 03.05.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 07.05.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință:

 • Consilier: 3667 lei
 • Referent: 2888 lei

Data anunţului: 03 aprilie 2018

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Mass Media din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în unul dintre domeniile: comunicare, relații publice, jurnalistică, litere sau marketing;
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 18.04.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 20.04.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 3667 lei

 

Data anunţului: 23 martie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă, Informații Clasificate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Inspector (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii -nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Imreh Ildikó, consilier, e-mail: ildiko.imreh@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 11.04.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 13.04.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3667 lei

Data anunţului: 12 martie 2018

Rezultate

 • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere
 • Rezultatul probei scrise
 • Rezultatul interviului
 • Rezultatul final

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

În conformitate cu prevederile Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare al personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.

 

Organizează examen de promovare în grad pentru personalului contractual din cadrul Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor din municipiul Sfântu Gheorghe și din cadrul Serviciului de Gospodărire al Domeniului Public din municipiul Sfântu Gheorghe.

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate

Dosarele de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere la examen
 • adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 19 martie 2018, începând cu orele 10.00 proba scrisă

Bibliografie

 

Data anunţului: 02 martie 2018

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Rezultatul probei scrise

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul profesional principal - Compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pentru functie de executie vacanta

Data de sustinere a probei scrise: 04.04.2018, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenției, în perioada 28 februarie 2018 - 19 martie 2018, inclusiv.

Condiţii de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiințe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.anfp.gov.ro

 

Concurs afişat la data: 28.02.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Administrator al Societăţii SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L

 

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul tehnic

2. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;

3. Cunoașterea limbii maghiare reprezintă un avantaj;

4. Capacitatea deplină de exercițiu;

5. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;

6. Nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;

7. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;

8. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

9. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

 

Conditii specifice

1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic;

2. Minim 5 ani experiență profesională in domeniul de activitate Construcții drumuri si poduri;

3. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;

4. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

1. Dosarul de candidatură.

2. Matricea profilului de candidat.

3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

• copia actului de identitate;

• copia diplomelor de studii;

• curriculum vitae;

• Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat.

• Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;

• cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;

• cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;

• adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;

• declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;

• declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;

• declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

 

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE ( www.sfantugheorgheinfo.ro )

 

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 31.03.2018, ora 12.00 la Registratura Primăriei Municipiului Sfantu Gheorghe , Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 2, Sfântu Gheorghe, Judetul Covasna în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Administrator al Societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L” , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului. Obligatoriu dosarul se ve depune și în format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv aconsiliu@gmail.com

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul Primariei Municipiului Sfantu Gheorghe. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

PLAN DE SELECȚIE

ANEXE NR. 1-6

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul Biroului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Șef birou (S), gradul II

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 13.03.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 16.03.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 6365 lei

 

Data anunţului: 9 februarie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă la Compartimentul de Urmărire, Incasare, Evidență din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile economie sau finanțe, specializarea: economie generală, economie și comunicare economică în afaceri, economie generală și comunicare economică, finanțe și bănci;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 12.03.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 14.03.2018, interviul

Anexe:

Salariul (brut) de referință: 3667 lei

 

Data anunţului: 9 februarie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale temporar vacante, pe perioadă determinată în cadrul Cabinetul Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014::

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A (3 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 21.02.2018, ora 9.00 proba scrisă
 • în data de 23.02.2018, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință: 4009 lei

 

Data anunţului: 06 februarie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant, (2 posturi)
 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent,


Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an pentru consilier juridic, gradul profesional asistent
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

- în data de 05.03.2018 ora 10.00, proba scrisă

- în data de 07.03.2018, interviul

 

Salariul de referință:

 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent - 3667 lei
 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant - 3496 lei

 

Anexe:

 

Data anunţului: 02 februarie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științe economice sau științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 20.02.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 22.02.2018, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință: 4525 lei

 

Data anunţului: 19 ianuarie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante la Serviciul Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant
 • Referent (M), gradul profesional superior
 • Referent (M), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional debutant

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Referent (M), gradul profesional superior și asistent

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

o pentru Referent (M), gradul profesional superior, minim 9 ani

o pentru Referent (M), gradul profesional asistent, minim 6 luni

 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 19.02.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 21.02.2018, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 3496 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior - 3260 lei
 • Referent (M), gradul profesional asistent - 2736 lei

 

Data anunţului: 19 ianuarie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, tr. I
 • Muncitor, tr. II
 • Muncitor, tr. III - 2 posturi
 • Magaziner

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr. I

- studii medii sau generale,

- calificare în domeniul culturii plantelor, sau electrician, tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator, construcții

- vechime în muncă: minim 9 ani

Muncitor, tr. II

- studii medii sau generale,

- calificare în domeniul culturii plantelor, sau electrician, tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator, construcții

- vechime în muncă: minim 5 ani

Muncitor, tr. III

- studii medii sau generale,

- calificare în domeniul culturii plantelor, sau electrician, tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator, construcții

- vechime în muncă: minim 1 an

Magaziner

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Tipul probelor de concurs:

 • probă practică și interviu pentru – muncitori tr. I, tr. II și tr. III
 • probă scrisă și interviu pentru – magaziner

Concursul va avea loc:

 • 09 februarie 2018, ora 9.00 proba practică/scrisă
 • 13 februarie 2018– interviu

Salariul brut de referință: Muncitor, tr. I - 3045 lei

Muncitor, tr. II - 2839 lei

Muncitor, tr. III - 2546 lei

Magaziner - 2641 lei

Anexe:

 

Data anunţului: 17 ianuarie 2018

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante la Compartimentul de Urmărire, Incasare, Evidență din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional superior
 • Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional superior

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Referent (M), gradul profesional superior

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 12.02.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 14.02.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional superior - 4525 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior - 3260 lei

 

Data anunţului: 12 ianuarie 2018

 

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------