ro
 
Duminică, 03. Decembrie 2023.

Angajări 2016-2017

31.12.2017 arhivă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, temporar vacant, pe perioadă determinată la Centrul de Arte Plastice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată în arte vizuale, media, absolvite cu diplomă de licenţă
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene- nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 10 ianuarie 2018, ora 10.00 - proba scrisă
 • 12 ianuarie 2018 - interviu

Salariul de referință: 3045 lei

Anexe:

Data anunţului: 20 decembrie 2017

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual, temporar vacant, pe perioadă determinată la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Asistent medical

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

- studii postliceale sanitare
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene- nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 27 decembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 29 decembrie 2017 - interviu

Salariul de referință: 1816 lei

Anexe:

Data anunţului:08 decembrie 2017

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal – 2 posturi

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene-nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 09.01.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 11.01.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3601 lei

Data anunţului: 08 decembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Protecție Civilă, Sănătate și Securitate în Muncă, Informații Clasificate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Inspector (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
 • curs în domeniul securității și sănătății în muncă atestat cu certificat de absolvire
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene-nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126). Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro.


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 08.01.2018, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 10.01.2018, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3764 lei

Data anunţului: 07 decembrie 2017

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Referent (SSD), grad I/A – la Compartimentul de Cadastru
 • Inspector de specialitate (S), grad I – la Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Referent (SSD), grad I/A

 • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în domeniul geodeziei, al cadastrului topografie, al cartografiei sau topografiei minieră
 • autorizaţie emisă de ANCPI, categoria B (conform Ordin ANCPI nr.107/2010)
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene - nivel bază

Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene - nivel bază

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 21 decembrie 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 27 decembrie 2017 - interviu

Salariul de referință:

 • Referent (SSD), grad I/A - 2864 lei
 • Inspector de specialitate (S), grad I - 3601 lei

Anexe:

Data anunţului: 27 noiembrie 2017

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional superior
 • Consilier (S), gradul profesional debutant

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional superior

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, științe economice sau științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
 • certificat de absolvire/perfecționare în domeniul achizițiilor publice
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene-nivel bază

Consilier (S), gradul profesional debutant

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul în domeniul științelor inginerești, științe economice sau științe juridice;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene-nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 18.12.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 20.12.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional superior - 3764 lei
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 2900 lei

Data anunţului: 17 noiembrie 2017

Rezultate

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, tr. I
 • Muncitor, tr. II - 2 posturi
 • Muncitor necalificat, tr.I
 • Șef formație muncitori, gr.II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, tr. I
- studii medii sau generale,
- calificare în domeniul construcților
- vechime în muncă: minim 9 ani
Muncitor, tr. II
- studii medii sau generale,
- calificare în domeniul culturii plantelor, sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
- vechime în muncă: minim 5 ani
Muncitor necalificat, tr.I (pentru întreținerea, îngrijirea toaletei publice)
- studii generale,
Șef formație muncitori, gr. II
- studii medii,
- calificare în domeniul culturii plantelor,
- vechime în muncă: minim 9 ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

 

Concursul va avea loc:

 • 5 decembrie 2017, ora 9.00 – proba practică
 • 7 decembrie 2017 - interviu

Salariul de referință: Muncitor, tr. I - 2233 lei
Muncitor, tr. II - 2175 lei
Muncitor necalificat - 1465 lei
Șef formație muncitori - 2900 lei
Anexe:

Data anunţului: 9 noiembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul pentru învățământ și cultură al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), debutant

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor plastice (grafică)
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 21 noiembrie 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 23 noiembrie 2017 - interviu

Salariul de referință: 2900 lei

Anexe:

Data anunţului: 30 octombrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

În conformitate cu prevederile Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare al personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.

Organizează examen de promovare în grad/treaptă pentru personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe și din cadrul Secției Baza de Agrement Șugaș Băi al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul/treapta profesională din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate

Dosarele de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde următoarele documente::

 • cererea de înscriere la examen
 • adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul/treapta profesională din care se promovează
 • copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 30.11.2017, ora 10.00 proba practică


Data anunţului: 13 octombrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

În conformitate cu prevederile Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare al personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.

Organizează examen de promovare în grad/treaptă pentru personalului contractual din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul/treapta profesională din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani de activitate

Dosarele de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane şi va cuprinde următoarele documente::

 • cererea de înscriere la examen
 • adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul/treapta profesională din care se promovează
 • copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani

Examenul va avea loc la sediul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 30.11.2017, ora 9.00 proba practică


Data anunţului: 13 octombrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează examen de promovare în grad pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarele de înscriere la concursuri se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 • adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
 • formular de înscriere

Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 14.11.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 16.11.2017, interviul

Anexe:


Data anunţului: 13 octombrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

 • Consilier (S), gradul profesional asistent – 2 posturi
 • Consilier (S), gradul profesional debutant

Compartimentul de informare şi consultare urbanistică a publicului

 • Referent de specialitate (SSD), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional asistent

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau construcţii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Consilier (S), gradul profesional debutant

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau construcţii;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Referent de specialitate (SSD), gradul profesional asistent

 • superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 8 luni;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 07.11.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 09.11.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 3045 lei
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 2900 lei
 • Referent de specialitate (SSD), gradul profesional asistent - 2610 lei

Data anunţului: 06 octombrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Compartimentul de Administrare a domeniului public din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: specializarea căi ferate, drumuri și poduri sau în domeniul ingineriei electrice;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 27.10.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 31.10.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 2900 lei

Data anunţului: 26 septembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I
 • Referent (M), grad I/A

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Referent (M), grad I/A

 • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 17 octombrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 20 octombrie 2017 - interviu

Salariul de referință:

 • Inspector de specialitate (S), grad I- 3190 lei
 • Referent (M), grad I/A - 2393 lei

Anexe:

Data anunţului: 25 septembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant,
 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent, (3 posturi)


Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an pentru consilier juridic, gradul profesional asistent
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 23.10.2017 ora 10.00, proba scrisă
- în data de 25.10.2017, interviul

Salariul de referință:

 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent - 3045 lei
 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant - 2900 lei


Anexe:

Data anunţului: 21 septembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacantă din cadrul Biroului juridic:

 • Șef birou (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 19.10.2017, ora 10.00 proba scrisă
- în data de 24.10.2017, interviul

Salariul de referință: 5293 lei

Anexe:

Data anunţului: 18 septembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, gr. I
 • Muncitor, gr. II - 2 posturi
 • Electrician, gr. I
 • Portar-paznic

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, gr. I
- studii medii sau generale,
- calificare în domeniul construcților
- vechime în muncă: minim 9 ani
Muncitor, gr. II
- studii medii sau generale,
- calificare în domeniul culturii plantelor, sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
- vechime în muncă: minim 5 ani
Electrician, gr. I
- studii medii,
- calificare de electrician cu o experiență de minim 3 ani în revizii și reparații în instalații electrice
- vechime în muncă: minim 9 ani
Portar-paznic
-
studii medii sau generale,
- calificare în meseria de agent de securitate

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Tipul probelor de concurs:
- probă practică și interviu pentru – muncitori gr.I și gr.II
- probă scrisă și interviu pentru – electrician și portar-paznic

Concursul va avea loc:

 • 27 septembrie 2017, ora 9.00 – proba practică/scrisă
 • 29 septembrie 2017 - interviu

Salariul de referință: Muncitor, gr. I - 2233 lei
Muncitor, gr. II - 2175 lei
Elecrtician - 2233 lei
Portar-paznic - 1711 lei
Anexe:

Data anunţului: 5 septembrie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Finantelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional principal - la Compartimentul de Constatare, Impunere, Control persoane fizice
 • Consilier (S), gradul profesional superior - la Compartimentul de Control și Inspecție Fiscală

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional principal

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Consilier (S), gradul profesional superior

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informaticii, ingineriei sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 16.08.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 18.08.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional principal - 2134 lei
 • Consilier (S), gradul profesional superior - 2760 lei

Data anunţului: 17 iulie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante în cadrul Cabinetul Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A - (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 08 august 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 10 august 2017 - interviu

Salariul de referință: 2248 lei

Anexe:

Data anunţului: 17 iulie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
Cererea de înscriere împreună cu diploma de licenţă, sau după caz, adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data afişării anunţului*
Informaţii suplimentare şi înscrierea la examen se poate face cel târziu până la data de 17 iulie 2017 la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse


Concursul va avea loc:

 • 28 iulie 2017 proba scrisă și interviul, ora 9

Bibliografia pentru examenul de promovare în clasă este întocmită pe baza propunerilor compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii publici care participă la examen, conform anexei nr. 1 la prezentul anunţ, din care face parte integrantă.

Data anunţului: 13.07.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I
 • Inspector de specialitate (S), debutant
 • Referent (SSD), debutant

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor economice
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Inspector de specialitate (S), debutant

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul protecției mediului sau tehnice;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Referent (SSD), debutant

 • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în domeniul agriculturii/horticulturii;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 1 august 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 3 august 2017 - interviu

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad I/A: 1986 lei

- Inspector de specialitate (S), debutant: 1450 lei

- Referent (SSD), debutant: 1450 lei


Anexe:

Data anunţului: 10.07.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacantă din cadrul Serviciului Buget şi Administrativ al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional principal

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
 • cunoștințe de operare PC – nivel bază

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 26.06.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 28.06.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1472 lei

Data anunţului: 26 mai 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant, pe perioadă determinată la Centrul de Arte Plastice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor plastice
 • vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 30 mai 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 02 iunie 2017 - interviu

Salariul de referință: 1560 lei

Anexe:

Data anunţului: 15 mai 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

În conformitate cu prevederile Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Dispoziţia nr. 738/2017 al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe,

Organizează examen de calificare pentru personalului contractual din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Examenul va avea loc în data de 25 mai 2017, ora 9.00, proba practică, la sediul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Dosarul de înscriere se depune de către candidaţi în termen de 10 de zile lucrătoare de la data anunţului*, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, la Compartimentul Resurse Umane. Informaţii referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro .

Data anunţului: 08 mai 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioadă determinată la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Asistent medical

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

- studii medii/postliceale sanitare
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 22 mai 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 24 mai 2017 - interviu

Salariul de referință: 1816 lei

Anexe:

Data anunţului: 05 mai 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual pe perioadă nedeterminată la Baza de Agrement Şugaş Băi din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Îngrijitor

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 23 mai 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 25 mai 2017 - interviu

Salariul de referință: 1450 lei

Anexe:

Data anunţului: 28 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la:

Compartimentul Relații cu Publicul, Informații, Registratură
• Referent (M), gradul profesional superior
Compartimentul Administrație Locală
• Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 29.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 31.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1770 lei

Data anunţului: 28 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Finantelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional principal - la Compartimentul de Constatare, Impunere, Control persoane fizice
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - la Compartimentul de Control și Inspecție Fiscală

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional principal

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Consilier (S), gradul profesional debutant

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 26.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 30.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional principal - 2134 lei
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 1450 lei

Data anunţului: 26 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează examen de promovare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe la:

• Director executiv (S), gradul II, - la Direcția de proiecte, strategii, cultură
• Şef birou (S), gradul II, -
la Biroul de proiecte și achiziții publice

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
  • minimum 3 ani pentru Director executiv
  • minimum 2 ani pentru Șef birou
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 24.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 26.05.2017, interviul

Anexe:


Data anunţului: 24 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează examen de promovare în grad pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Condiţii de participare:

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarele de înscriere la concursuri se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 • adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
 • formular de înscriere

Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Compartimentul Resurse Umane.

Examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 18.05.2017, ora 9.00 proba scrisă
 • în data de 22.05.2017, interviul

Anexe:


Data anunţului: 18 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant – 2 posturi

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 16.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 18.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1450 lei

Data anunţului: 14 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Resurse Umane al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional principal

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
 • specializare în domeniul resurselor umane
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 17.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 19.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 2134 lei

Data anunţului: 14 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Biroului Administrație Locală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional principal

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 11.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 15.05.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 2134 lei

Data anunţului: 10 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacantă din cadrul Direcției Tehnică și Monitorizare societăți comerciale subordonate și servicii publice:

 • Director executiv (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 08.05.2017, ora 10.00 proba scrisă
- în data de 10.05.2017, interviul

Salariul de referință: 4300 lei

Anexe:

Data anunţului: 07 aprilie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, gr. I, - 2 posturi
 • Muncitor, gr. II - 3 posturi
 • Muncitor necalificat - 4 posturi,

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, gr. I
- studii medii sau generale,
- calificare într-una din meseriile: tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator, construcții
- vechime în muncă: minim 9 ani
Muncitor, gr. II
- studii medii sau generale,
- calificare în domeniul culturii plantelor, sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
- vechime în muncă: minim 5 ani
Muncitor necalificat
- studii generale,

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 10 aprilie 2017, ora 9.00 – proba practică
 • 12 aprilie 2017 - interviu

Salariul de referință: Muncitor, gr. I, - 1585 lei
Muncitor, gr. II - 1508 lei
Muncitor necalificat - 1450 lei
Anexe:

Data anunţului: 17 martie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacantă din cadrul Biroului juridic:

 • Șef birou (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 04.04.2017, ora 10.00 proba scrisă
- în data de 07.04.2017, interviul

Salariul de referință: 3450 lei

Anexe:

Data anunţului: 02 martie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante în cadrul Cabinetul Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A - (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 17 martie 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 22 martie 2017 - interviu

Salariul de referință: 2036 lei

Anexe:

Data anunţului: 23 februarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de auditor, gradul profesional principal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 28.03.2017, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta pe pagina de web: www.anfp.gov.ro

Concurs afişat la data: 22.02.2017, ora 08:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 28.03.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 31.03.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1450 lei

Data anunţului: 23 februarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru Învățământ și Cultură, Informatică al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inginer de sistem (S), grad II

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul informaticii
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 24 februarie 2017, ora 9.00 - proba scrisă
 • 28 februarie 2017 - interviu

Salariul de referință: 1810 lei


Anexe:

Data anunţului: 02 februarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad II - la Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului
 • Referent (SSD), grad I/A – la Biroul Locativ, Relații, Contracte și Administrare Cimitir Comun

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Referent (SSD), grad I/A

 • studii superioare tehnice de scurtă durată, absolvite cu diplomă;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 15 februarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 17 februarie 2017 - interviu

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1727 lei

- Referent (SSD), grad I/A: 1747 lei


Anexe:

Data anunţului: 25 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Relații cu Publicul, Informații, Registratură

 • Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 16.02.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 20.02.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1475 lei

Data anunţului: 17 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 13.02.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 15.02.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1334 lei

Data anunţului: 13 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacantă din cadrul Direcției Tehnică și Monitorizare societăți comerciale subordonate și servicii publice:

 • Director executiv (S), gradul II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 10.02.2017, ora 10.00 proba scrisă
- în data de 14.02.2017, interviul

Salariul de referință: 3700 lei

Anexe:

Data anunţului: 11 ianuarie 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Compartimentul de Administrare a domeniului public din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: specializarea căi ferate, drumuri și poduri sau în domeniul ingineriei electrice;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 30.01.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 01.02.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1250 lei

Data anunţului: 29 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 20.01.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 24.01.2017, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1250 lei

Data anunţului: 21 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe la:

Compartimentul de Registru Agricol
- Consilier (S), gradul profesional debutant

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Biroul Administrație Locală
- Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 9 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 19.01.2017, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 23.01.2017, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 1250 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior - 1475 lei

Data anunţului: 20 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad I
 • Inspector de specialitate (S), grad II (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad I/A

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor juridice sau economice
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 9 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 5 ani
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 1 an
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 11 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 13 ianuarie 2017 - interviu

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad I/A: 2036 lei

- Inspector de specialitate (S), grad I: 1799 lei

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1565 lei


Anexe:

Data anunţului: 16 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Avizări și Emitere certificate de urbanism din cadrul Direcției de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad II

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de specialitate (S), grad I/A
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
- vechime în specialitatea studiilor: min. 9 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Inspector de specialitate (S), grad II
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor tehnice
- vechime în specialitatea studiilor: min. 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 10 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă
 • 12 ianuarie 2017 - interviu

Salariul de referință: Inspector de specialitate (S), grad I/A - 2036 lei
Inspector de specialitate (S), grad II - 1565 lei

Anexe:

Data anunţului: 15 decembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Muncitor, gr. I, - 3 posturi
 • Muncitor, gr. II - 4 posturi
 • Muncitor, gr. III - 1 post
 • Muncitor necalificat - 2 posturi,

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Muncitor, gr. I
- studii medii sau generale,
- calificare într-una din meseriile: tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
- vechime în muncă: minim 9 ani
Muncitor, gr. II
- studii medii sau generale,
- calificare în domeniul culturii plantelor, sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
- vechime în muncă: minim 5 ani
Muncitor, gr. III
- studii medii sau generale,
- calificare într-una din meseriile: construcții sau tâmplar, lăcătuș, strungar, mecanic, sudor, instalator,
- vechime în muncă: minim 1 an
Muncitor necalificat
- studii generale,

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 16 decembrie 2016, ora 9.00 – proba practică
 • 20 decembrie 2016 - interviu

Salariul de referință: Muncitor, gr. I, - 1350 lei
Muncitor, gr. II - 1300 lei
Muncitor, gr. III - 1250 lei
Muncitor necalificat - 1250 lei
Anexe:

Data anunţului: 22 noiembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei de Urbanism al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor/Desfiinţare

Consilier (S), gradul profesional asistent
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau construcţii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Consilier (S), gradul profesional asistent
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Consilier (S), gradul profesional debutant
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii, urbanismului, sau construcţii;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene
Consilier (S), gradul profesional debutant
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Compartimentul pentru autorizarea activităților de transport public local

Consilier (S), gradul profesional principal
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani
- cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 20.12.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 22.12.2016, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 1250 lei
 • Consilier (S), gradul profesional principal - 1710 lei

Data anunţului: 18 noiembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Directiei Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Biroul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului
- Consilier (S), gradul profesional superior

Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun
- Consilier (S), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 9 ani pentru Consilier, gradul profesional superior
- minimum 1 an pentru Consilier, gradul profesional asistent

 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 19.12.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 21.12.2016, interviul

Anexe:

Salariul brut de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional superior - 2501 lei
 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei

Data anunţului: 18 noiembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer (muncitor) treapta I, pe perioadă nedeterminată la Serviciul Buget şi Administrativ din cadrul Direcţiei Economică al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere categoria B
 • minim 1 an vechime ca conducător auto
 • cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 29 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă și practică
 • 05 decembrie 2016 - interviu

Salariul de referință: 1376 lei

Anexe:

Data anunţului: 04 noiembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul Directiei Finantelor Publice Municipale al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

Compartimentul de Constatare, Impunere, Control persoane fizice
- Consilier (S), gradul profesional principal
- Referent (M), gradul professional asistent
Compartimentul de Control și Inspecție Fiscală
- Consilier (S), gradul profesional asistent
- Referent (M), gradul professional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S)

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 5 ani pentru Consilier, gradul profesional principal
- minimum 1 an pentru Consilier, gradul profesional asistent

Referent (M)

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 28.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 02.12.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional principal - 1710 lei
 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei
 • Referent (M), gradul profesional asistent - 1250 lei

Data anunţului: 28 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concursde promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef Birou pentru Învățământ, Cultură, Informatică din cadrul Direcţiei de Proiecte, Strategii, Cultură al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 25.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 29.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 3000 lei

Data anunţului: 26 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante la Biroul Contabilitate din cadrul Directiei Economice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional superior
 • Consilier (S), gradul profesional debutant
 • Referent (M), gradul profesional superior
 • Referent (M), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S)

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul stiintelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani pentru Consilier, gradul superior

Referent (M)

 • studii liceale, respective studii medii economice liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

- minimum 9 ani pentru Referent, gradul profesional superior
- minimum 6 luni pentru Referent, gradul profesional asistent

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 24.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 28.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional superior - 2500 lei
 • Consilier (S), gradul profesional debutant - 1250 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior - 1475 lei
 • Referent (M), gradul profesional asistent - 1250 lei

Data anunţului: 25 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent (2 posturi)

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 21.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 23.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1334 lei

Data anunţului: 21 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de Inspector de specialitate (S), grad II - (2 posturi), pe perioadă nedeterminată la Centrul de Arte Plastice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor plastice;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 3 ani

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor vizuale sau istoria artei;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 03 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 07 noiembrie 2016 - interviu

Salariul de referință: 1565 lei

Anexe:

Data anunţului: 12 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad II - (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 1 an
 • limba engleză-nivel mediu, atestată cu diplomă

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 02 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 04 noiembrie 2016 - interviu

Salariul de referință: 1565 lei

Anexe:

Data anunţului: 10 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului Regim Evidenţă al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent
 • Referent (M), gradul profesional superior

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Consilier (S), gradul profesional asistent

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

Referent (M), gradul profesional superior

 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 08.11.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 10.11.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință:

 • Consilier (S), gradul profesional asistent - 1334 lei
 • Referent (M), gradul profesional superior - 1475 lei

Data anunţului: 07 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul Mass Media din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad II

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspector de specialitate (S), grad I/A

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: administrație publică, managementul proiectelor, studii europene, comunicare, științe politice, litere sau management cultural
 • vechime în specialitatea studiilor: min. 9 ani

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul: comunicare, relații publice, jurnalistică, litere sau marketing;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 27 octombrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 31 octombrie 2016 - interviu

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad I/A: 2036 lei

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1565 lei


Anexe:

Data anunţului: 05 octombrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului:


Director executiv (S), gradul II - Direcția Tehnică şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice

Condiţii de participare

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani


Șef birou (S), gradul II - Biroul de Dezvoltare, Investiţii

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani


Șef birou (S), gradul II - Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani


Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 26.10.2016, ora 10.00 proba scrisă
- în data de 28.10.2016, interviul

Salariul de referință:

- Director executiv (S), gradul II: 3700 lei

- Șef birou (S), gradul II: 3100 lei

Anexe:

- Director executiv

- Șef birou Monitorizare

- Șef birou Investiții

Data anunţului: 26 septembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă din cadrul Compartimentului de Relații cu Publicul, Informații, Registratură
Referent (M), gradul profesional superior
Condiţii de participare:

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani;

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 25.10.2016, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 27.10.2016, interviul

Anexe:

Salariul de referință: 1475 lei

Data anunţului: 23 septembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014:

 • Inspector de specialitate (S), grad I/A
 • Inspector de specialitate (S), grad I
 • Inspector de specialitate (S), grad II (2 posturi)

Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspector de specialitate (S), grad I/A

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 9 ani

Inspector de specialitate (S), grad I

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 5 ani

Inspector de specialitate (S), grad II

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ştiinţelor tehnice;
 • vechime în specialitatea studiilor - min. 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).


Concursul va avea loc:

 • 14 octombrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă
 • 18 octombrie 2016 - interviu

Salariul de referință:

- Inspector de specialitate (S), grad I/A: 2036 lei

- Inspector de specialitate (S), grad I: 1799 lei

- Inspector de specialitate (S), grad II: 1565 lei


Anexe:

Data anunţului: 22 septembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează examen de promovareîn grad pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

CONDIŢII DE PREZENTARE

 • min. 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului* privind organizarea examenului de promovare şi conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
 • formular de înscriere


Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face cel târziu până la data de 10 octombrie 2016, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Compartimentul Resurse Umane.


Examenul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 21 octombrie 2016, începând cu orele 9.00 proba scrisă
- în data de 25 octombrie 2016, interviul

Data anunţului: 21 septembrie 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului juridic al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 • Consilier juridic (S), gradul profesional debutant, (3 posturi)
 • Consilier juridic (S), gradul profesional asistent, (3 posturi)


Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
- minimum 1 an pentru consilier juridic, gradul profesional asistent


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:
- în data de 20.10.2016 ora 10.00, proba scrisă
- în data de 24.10.2016, interviul

Salariul de referință:

- consilier juridic, gradul profesional asistent: 1334 lei

- consilier juridic, gradul profesional debutant: 1250 lei


Anexe:

Data anunţului: 20 septembrie 2016