ro
 

Închirierea a câte două locaţii (chioşc) pe domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe - Data limită de depunere a ofertelor: 16. 12. 2009.


ANUNŢ
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfantu Gheorghe,Str. 1 Decembrie 1918 nr.2, Jud.Covasna


Organizează licitaţie publică pentru închirierea a câte două locaţii (chioşc)  domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în incinta Stadionului Mic (două locaţii) şi zona străzii Crângului (două locaţii) din Sfântu Gheorghe.
Documentaţia poate fi studiată şi procurată în sediul Primăriei la Biroul Relaţii cu Publicul.
Ofertele pot fi depuse pană la data de 16.12.2009, orele 9.00, în sediul Primăriei la Biroul Relaţii cu Publicul, iar şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 16.12.2009, orele 10.00,la sediul Primăriei, în camera 26.

Autoritatea contractantă Consiliul Local al Muncicipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr.2, Jud.Covasna, Fax.0267/316369, e-mail primar@sepsi.ro, tel.0267-316957, interior 120.        PRIMAR                                                                                             SECRETAR
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS                                                                             KULCSÁR TÜNDE