ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice a serviciilor de publicitate media scrisă, audio-vizual şi electronica

RAPORT DE EVALUARE
a impactului achizitiei publice
a serviciilor de publicitate media scrisa, audio-vizual si
electronica pentru (promovarea imaginii/informarea clientilor/etc.)

Autoritatea contractanta, Municipiul Sfântu Gheorghe, codul fiscal 4404605, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, 4000 Sf Gheorghe, jud. Covasna, tel. 0267/316957, fax 0267/316902 a atribuit, urmare a derularii procedurii de cerere de oferte, contractele:
a) Contract nr. 6600 din data de 03.03.2008 de prestare a urmatoarelor servicii: de publicitate media in presa scrisa locala de limba romana, Cod CPV: 74410000-6, cu SC ALTERMEDIA SRL cu sediul în SF GHEORGHE, judetul: CV, Str. OLTULUI, nr. 39, cod fiscal RO21908572, Pretul pentru serviciile prestate a fost de: 0.90 ron/cmp/aparitie fara TVA.
b) Contract nr. 7581 din data de 10.03.2008 de prestare a urmatoarelor servicii: de publicitate media in presa scrisa centralala de limba romana, Cod CPV: 74410000-6 cu SC GRUPUL DE PRESA ROMAN SRL, str. Theodor Palllady, nr. 54-56, et 2, ap. 3, sect. 3, Bucuresti. Pretul pentru serviciile prestate a fost de: 0.34 lei/cuvant/aparitie fara TVA.

Caracteristicile generale ale serviciilor prestate au fost urmatoarele:
servicii: de publicitate media in presa scrisa centrala si locala de limba romana

Obiectivul urmarit pentru prestarea serviciilor de publicitate în media a fost acela de: publicare anunturi privind activitatea autoritatii contractante (anunturi aferente procedurilor de achizitii publice, concesionari, valorificari de active, angajari de personal, alte anunturi si comunicate de interes public) la rubricile de mica sau mare publicitate

Urmare a prestarii serviciilor de publicitate în media, obiectivul urmarit a fost atins în proportie de 98%. Modalitatea de calcul a proportiei în care a fost atins obiectivul este: raportare la anunturi aparute.

Prezentul Raport de evaluare a impactului poate fi descarcat de pe pagina de Internet proprie www.sfantugheorgheinfo.ro si www.sepsiszentgyorgyinfo.ro si din sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro