ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Achiziționare servicii privind stabilirea structurii și regulamentului pentru prima fază a competiției Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe sportive în cadrul Anului Elevilor

 

Anunț publicitar

Denumirea achiziției: Achiziționare servicii privind stabilirea structurii și regulamentului pentru prima fază a competiției Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe sportive în cadrul Anului Elevilor

Cod CPV: 92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportive (Rev.2)

 

Valoarea estimată: 5000 lei fără TVA;

 

Sursa de finanțare: buget local;

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 04.12.2019 ora 12:00;

 

Procedura aplicată: procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică a serviciilor sociale și altor servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, având valoarea estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7, alin. (1), lit. d din Lege, respectiv intervalul de la 135.060,00 lei până la 3.376.500,00 (exclusiv), având în vedere depășirea pragului valoric de 135.060,00 lei, la nivelul contractelor similare pe un an bugetar.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile;

 

Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română;

 

Condiții de participare:

 

Se vor depune Declarații privind neîncadrarea în prevederile art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

 

Modul de prezentare a ofertei:

- ofertele vor fi transmise prin e-mail până la data limită de depunere a ofertelor, la adresa monika.borsos@sepsi.ro;

 

- oferta și documentele însoțitoare trebuie să fie semnate și ștampilate pe fiecare pagină, scanate sau semnate cu semnătură electronică extinsă;

- documentele pentru justificarea studiilor efectuate se vor transmite în copii ”conform cu originalul”;

- oferta se elaborează în concordanță cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini și prezentul anunț, în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării.

 

 

CAIET DE SARCINI

Privind stabilirea structurii și regulamentului pentru prima fază a competiției  Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe în cadrul Anului Elevilor

Compartimentul Mass Media din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe solicită achiziționarea serviciilor de organizare evenimente sportive pentru elevii de liceu din Sfântu Gheorghe (clasele IX-XII).

Pentru că anul 2019 este Anul Elevilor la Sfântu Gheorghe, iar municipalitatea organizează şi sprijină evenimente tematice care îi implică pe tinerii din oraş, propunem organizarea şi desfăşurarea unor competiţii pe mai multe ramuri sportive.

 

Astfel, pentru organizarea în bune condiţii a acestor evenimente sportive, solicităm achiziţionarea următoarelor servicii:

Stabilirea structurii și regulamentului pentru prima fază a competiției Clasa Campionilor – Cea mai atletică clasă din Sfântu Gheorghe, prima fază.

Obiectivul proiectului: de promovare a modului de viață sănătos şi implicarea cât mai multor elevi din oraş, promovându-se astfel un stil de viață sănătos, educarea tinerilor participanți prin valori și principii ale sportului, dezvoltarea abilităților sociale, conștientizarea importanței lucrului în echipă, leadershipului, managementului timpului.

Descrierea proiectului: Prima fază a Campionatului va cuprinde competițiile care vor avea loc în școli, selectând cele mai atletice clase de liceu (IX-XII).

Ulterior, în a doua fază a competiţiei clasele câştigătoare își vor testa abilitățile la nivelul orașului, astfel încât până la sfârșitul campionatului vom afla care sunt cele mai sportive clase din Sfântu Gheorghe, dar vom desemna și cea mai sportivă școală din oraş.

În timpul campionatului, fiecare liceu are propriul său ambasador / mentor sportiv, care va susține și reprezenta elevii școlii în campionat. Ambasadorii se vor întâlni cu elevii, vor participa la evenimentele de deschidere și închidere, la festivitatea de premiere și chiar la probele sportive: ambasadorii își vor testa abilitățile pentru a câștiga puncte pentru școala lor.

De asemenea, directorul general al clubului Sepsi OSK, fostul fotbalist Hadnagy Attila, este mentorul şi coordonatorul tuturor ambasadorilor sportivi.

 

Ofertantul va depune documente justificative din care să reiasă că:

-        are diplomă de licență în educație fizică și sport

-        are diplomă de masterat în antrenament și performanță

 

-        are pregătire de personal didactic

-        are calificare profesională de antrenor 

 

Atribuțiile prestatorului:

-        Stabilirea structurii și cursul pentru prima faza a competiției

-        Stabilirea probelor de sport în prima fază a competiției: minim 10 probe

-        Editarea regulamentelor și punctajul pentru fiecare probă de sport: 10 regulamente

 

Termen limită: 10 decembrie 2019

 

Condiții de plată:

Recepția serviciilor prestate se va face pe bază de Proces verbal, după prestarea serviciilor, după fiecare etapă. Factura se va emite după recepția serviciilor prestate. Factura se achită în termen de 30 de zile de la data depunerii.