ro
 

Servicii veterinare

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ conform anuntului publicitar nr. 90578 pentru achiziţia directă de “Servicii veterinare (sterilizare câini cu stăpâni) în condiţii de subvenţionare din bugetul local”-cod CPV 85200000-1.
Anuntul publicitar poate fi accesat pe pagina de web www.e-licitatie.ro, sau obţinut la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)


Ofertele vor fi trimise online la adresa de email menţionată în anunţ, sau depuse la sediul autoritaţii contractante Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
în plic sigilat, până la data de 09.05.2017