ro
 

Se prelungeste termenul limită de depunere a a dosarelor de inscriere aferent ANUNŢULUI DE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) până la data de 26.07.2016

Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe  anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de inscriere la procedura de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiţii 9.ii „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii”, OS 4.1.
Noul calendar al procedurii:

Emiterea Actului administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: cel tarziu 14.07.216.
• Data limita a depunerii Dosarului de inscriere 26/07/2016 ora 10:00

• Data emiterii Raportului procedurii de selectie: 28/07/2016
• Data publicarii Anuntului cu privire la rezultatul procedurii de selectie: 28/07/2016.
 • Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel tarziu in 29/07/2016.

Acordul de Parteneriat se va semna la o data ulterioara, inainte de termenul limita de depunere a cererii de finantare