ro
 
Marți, 05. Decembrie 2023.

Servicii de întreţinere aplicaţii AvanTax, AvanTax Venituri şi Avan Tax-Snep

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de Servicii de întreţinere aplicaţii AvanTax, AvanTax Venituri şi Avan Tax-Snep-, cod CPV 72540000-2
 Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)

Ofertele vor fi depuse până la data de 31.05.2016, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau trimisă prin . e-mail la adresa reka.balint@sepsi.ro
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro,