ro
 
Marți, 18. Iunie 2024.

Achiziţia directă de produse Tobogane pentru terenuri de joacă

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de produse Tobogane pentru terenuri de joacă

Lista cu necesarul estimat poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Ofertele vor fi depuse până la data de 27.05.2016, ora 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, sau trimisă la adresa de email reka.balint@sepsi.ro. .

Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro.