ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Lucrări de reparaţii curente - locuinţe, aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de Lucrări de reparaţii curente - locuinţe, aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului Sfântu Gheorghe, cod CPV 45453000-7, cu o valoare estimată totală de 75.000 lei+TVA din care diverse şi neprevăzute 6.819 lei+TVA

Ofertele vor fi depuse până la data de 18.05.2016, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, sau trimise prin email la adresa reka.balint@sepsi.ro
Caietul de sarcini poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro.