ro
 
Sâmbătă, 15. Iunie 2024.

“Servicii cadastrale” cod CPV 71354300-7

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de “Servicii cadastrale” cod CPV 71354300-7
 Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)

Ofertele vor fi depuse până la data de 11.05.2016, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură sau trimisă prin . e-mail la adresa reka.balint@sepsi.ro
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro,