ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Achiziţia directă de produse Achiziţionare autoutilitară

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de produse Achiziţionare autoutilitară, cod CPV 34100000-8 conform caracteristicilor din caietul de sarcini
Caietul de sarcini poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Ofertele vor fi depuse până la data de 25.04.2016, ora 14, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro,