ro
 

Achiziţie “Servicii cadastrale”-întabulare parc fotovoltaic

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de “Servicii cadastrale”-întabulare parc fotovoltaic cod CPV 71354300-7
Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)

Ofertele vor fi depuse până la data de 21.04.2016, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro,