ro
 
Sâmbătă, 24. Februarie 2024.

A chiziţia directă de servicii privind elaborarea unui proiect pentru obţinerea unei finanţări în cadrul proiectului Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), cod CPV 79421200-3

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de servicii privind Elaborarea unui proiect pentru obţinerea unei finanţări în cadrul proiectului Program Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), cod CPV 79421200-3 cu o valoare estimată totală de 130.500 lei fără TVA.
Caietul de sarcini poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 20.01.2016, ora 14, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro.