ro
 
Sâmbătă, 24. Februarie 2024.

Lucrări suplimentare la obiectivul -Demolare şi reconstruire WC public, parc Elisabeta

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de „Lucrări suplimentare la obiectivul - Demolare şi reconstruire WC public, parc Elisabeta”  CPV 45111100-9, 45210000-2. Valoarea totală estimată a lucrărilor suplimentare este de 97088,89 lei + TVA.
Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul Primăriei  Municipiului Sfântu Gheorghe Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21).
Ofertele vor fi depuse până la data de 21.12.2015, orele 12, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro