ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Achiziţionarea decoraţiunilor necesare pentru iluminatul festiv al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru sărbătorile de iarnă 2015 - Data limită de depunere a ofertelor: 13.11.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de produse Achiziţionarea decoraţiunilor necesare pentru iluminatul festiv al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru sărbătorile de iarnă 2015, cod CPV 39298900-6, conform tabelului anexat prezentei.

Lista cu necesarul estimat poate fi obţinută sau studiată la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Ofertele vor fi depuse până la data de 13.11.2015, ora 14, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.

Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro