ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Containere închise semi-subterane pentru deşeuri - Data limită de dpeunere a ofertelor: 06.11.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia a 22 buc Containere închise semi-subterane pentru deşeuri.
Informaţii la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21).
Ofertele vor fi depuse până la data de 06.11.2015, ora 11.00, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: jozsef.sandor@sepsi.ro