ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

Reabilitarea acoperiş la Liceul Teoretic Székely Mikó - Data limită de depunere a ofertelor: 23.10.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia de proiectare şi execuţie pentru obiectivul:
„Reabilitarea acoperiş la Liceul Teoretic Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală. Termen execuţie: proiectare 5 zile, execuţia lucrării 2 luni.
Documentaţia  poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21).
Ofertele vor fi depuse până la data de 23.10.2015, ora 11.00, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro