ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Elaborare documentaţie (DALI) - Data limită de depunere a ofertelor: 26.10.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia de Elaborare documentaţie (DALI) pentru investiţiile:
1. Reabilitarea clădirii principale corp A-B, clădire bibliotecă la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din municipiul Sfântu Gheorghe.
2. Reabilitarea clădirii principale, clădire internat şi clădire veche (fosta tipografie „Jókai”) la Liceul Teoretic „Székely Mikó” din municipiul Sfântu Gheorghe,
Documentaţiile  pot fi obţinute sau studiate la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21).
Ofertele vor fi depuse până la data de 26.10.2015, ora 11.00, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro