ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

Lucrări de reparaţii drumuri (colmatare rosturi) - Datele limită de depunere a ofertelor: 12.10.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de “Lucrări de reparaţii drumuri (colmatare rosturi)” CPV 45233142-6
Ofertele vor fi depuse până la data de 12.10.2015, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro