ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Lucrări de reparaţii apartamente-2,3,4 camere din str. Daliei şi Lăcrămioarei - Data limită de depunere a ofertelor: 13.10.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de lucrări “Lucrări de reparaţii apartamente-2,3,4 camere din str. Daliei şi Lăcrămioarei”(-împărţit pe loturi) CPV 45453000-7
Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 13.10.2015, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro