ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

Modernizare str. Lósy Schmidt Ede - Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de lucrări Modernizare str. Lósy Schmidt Ede” CPV 45233140-2, 45232130-2, 71322500-6, 45310000-3, 71323100-9
 Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 30.09.2015, orele 15, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro