ro
 
Marți, 16. Aprilie 2024.

Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4 - Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de servicii privind „Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4” din Mun. Sfântu Gheorghe, cu o valoare estimată totală de 233165 lei fără TVA.(inclus şi posibilitatea de prelungire a contractului cu patru luni, respectiv procentul de diverse şi neprevăzute 10% în valoare de 21197 lei+TVA)
Caietul de sarcini poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 21.09.2015, ora 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.