ro
 
Miercuri, 17. Aprilie 2024.

Servicii de publicitate în cotidiene locale în limba maghiară şi română - Data limită de depunere a ofertelor: 03.08.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de “Servicii de publicitate” în cotidiene locale în limba maghiară şi română.
Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21).
Ofertele vor fi depuse până la data de 03.08.2015, ora 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro