ro
 
Miercuri, 24. Iulie 2024.

Instalaţie drenaj pe str Libertăţii respectiv inima oraşului din Mun. Sf. Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă - Data limită de depunere a ofertelor: 29.07.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de execuţie lucrări “Instalaţie drenaj pe str Libertăţii respectiv inima oraşului din Mun. Sf. Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă” CPV 71220000-6,
Valoarea totală estimată a investiţiei este de 387096,77 lei + TVA, (inclus şi valoarea de diverse şi neprevăzute în valoare de 6776,77 lei +TVA)
Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 29.07.2015, orele 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro