ro
 

Achiziţie directă de „Servicii de curăţenie şi întreţinere zone verzi la Ştrandul Municipal” - Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de „Servicii de curăţenie şi întreţinere zone verzi la Ştrandul Municipal”, pe perioada 22.072015-31.08.2015 cu o valoare totală estimată a serviciului de 28.000 lei fără TVA.
Caietul de sarcini aferent serviciului poate fi studiată/obţinută la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 20.07.2015, orele 15, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro