ro
 

Achiziţie directă de produse „Articole şi accesorii electrice” - Datele limită de depunere a ofertelor: 06.07.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna

 


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de produse „Articole şi accesorii electrice” cod CPV 31680000-6
Lista cu necesarul estimat poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Ofertele vor fi depuse până la data de 06.07.2015, ora 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro