ro
 

Achiziţia directă de produse „Aparate de aer condiţionat” - Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de produse „Aparate de aer condiţionat” Caietul de sarcini cu necesarul estimat poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21).
Valoarea estimată a achiziţiei este de 36290 lei+TVA
Ofertele vor fi depuse până la data de 01.07.2015, ora 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro