ro
 

Dirigenţie de şantier- supervizarea lucrărilor pe perioada aferentă execuţiei lucrărilor proiectului Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna - Data limită de depunere a ofertelor:

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de „Dirigenţie de şantier- supervizarea lucrărilor pe perioada aferentă execuţiei lucrărilor proiectului Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna””, cu o valoare estimată totală de 128.863,04 lei+TVA
Caietul de sarcini poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 11.06.2015, orele 10, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro