ro
 

Achiziţie directă de proiectare cu studiu hidrologic „Instalaţie drenaj pe Piaţa Libertăţii respectiv inima oraşului din Municipiul Sfântu Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă”, CPV 71220000-6.

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. CovasnaSolicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de proiectare cu studiu hidrologic „Instalaţie drenaj pe Piaţa Libertăţii respectiv inima oraşului din Municipiul Sfântu  Gheorghe cu racorduri la imobilele din incintă”, CPV 71220000-6.
Valoarea totală estimată a investiţiei este de 14.655 lei + TVA, (inclus şi valoarea de diverse şi neprevăzute în valoare de 698 lei +TVA însemnând 5% din valoarea estimată fără diverse şi neprevăzute). Documentaţia poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Ofertele vor fi depuse până la data de 14. 05. 2015, ora 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro.