ro
 

Achiziţia directă de servicii: Implementarea proiectului „Femeia, ca şansă” cod CPV 72224000-1 – 31.12.2014, ora 12

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, jud. Covasna

 


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de servicii: Implementarea proiectului „Femeia, ca şansă”  cod CPV 72224000-1, cu o valoare estimată totală de 106.800 lei + TVA. Perioada de derulare a proiectului este ianuarie-decembrie 2015.
Ofertele vor fi depuse până la data de 31 decembrie 2014, ora 12, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Caietul de sarcini poate fi obţinut sau studiat la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, tel. / fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro .