ro
 

Achiziţia directă de bunuri „Cărţi - din seria Cartea Comoară – 4000 buc” CPV 22110000-4 –Termen: 15.12.2014, ora 12

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna


Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de bunuri „Cărţi - din seria Cartea Comoară – 4000 buc” CPV 22110000-4
Caietul de sarcini cu informaţii despre carte poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21). Ofertele vor fi depuse până la data de 15.12.2014, ora 12, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna, tel./fax: 0267-316 902, e-mail: reka.balint@sepsi.ro, jozsef.sandor@sepsi.ro