Joi, 27. iunie 2019
Achiziţii publice, proiecte
Se prelungeste termenul limită de depunere a a dosarelor de inscriere aferent ANUNŢULUI DE SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU) până la data de 26.07.2016

Primăria Municipiului Sfântu-Gheorghe  anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de inscriere la procedura de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea şi depunerii cererii de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări”, Prioritatea de investiţii 9.ii „Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii”, OS 4.1.
Noul calendar al procedurii:

Emiterea Actului administrativ de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor: cel tarziu 14.07.216.
• Data limita a depunerii Dosarului de inscriere 26/07/2016 ora 10:00

• Data emiterii Raportului procedurii de selectie: 28/07/2016
• Data publicarii Anuntului cu privire la rezultatul procedurii de selectie: 28/07/2016.
 • Data transmiterii Adresei de acceptare a partenerilor: cel tarziu in 29/07/2016.

Acordul de Parteneriat se va semna la o data ulterioara, inainte de termenul limita de depunere a cererii de finantare
 << înapoiAfişare pagină: 678    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină