Marţi, 18. decembrie 2018
Achiziţii publice, proiecte
Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4 - Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2015

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918  nr. 2, jud. Covasna

Solicită oferte de preţ pentru achiziţia directă de servicii privind „Servicii de pază şi protecţie la sediul Primăriei mun. Sf. Gheorghe, şi sediul SGDP situat pe str. Arcuşului Nr.4” din Mun. Sfântu Gheorghe, cu o valoare estimată totală de 233165 lei fără TVA.(inclus şi posibilitatea de prelungire a contractului cu patru luni, respectiv procentul de diverse şi neprevăzute 10% în valoare de 21197 lei+TVA)
Caietul de sarcini poate fi obţinută sau studiată la sediul primăriei Compartimentul Achiziţii Publice (biroul nr. 21)
Ofertele vor fi depuse până la data de 21.09.2015, ora 13, în plic sigilat la sediul primăriei Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
 << înapoiAfişare pagină: 574    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină