Marţi, 22. septembrie 2020

Programul „Hai acasă!”

În 2009, Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a decis să dezvolte un program pentru cei originari din Sfântu Gheorghe care s-au stabilit în alte locuri, în special pentru tinerii cu studii superioare, pentru a-i încuraja să se întoarcă acasă.

Pot aplica cei care nu au împlinit vârsta de 35 de ani până la depunerea cererii, solicitanții trebuind să depună cererea pentru atribuirea unui teren pentru locuințe, personal și în nume propriu. La momentul depunerii dosarului cu documente și pe perioada examinării acestuia, solicitantul sau soția acestuia nu trebuie să dețină niciun fel de locuință sau teren în Sfântu Gheorghe sau în orice altă așezare. O excepție de la aceasta este dacă persoana a moștenit proprietatea sau a cărei casă a fost naționalizată și nu a primit nicio compensație în natură.

În același timp, solicitanții care doresc să se întoarcă acasă, trebuie să solicite un certificat de la Evidenţa Populației care să ateste perioada în care au locuit în oraș, respectiv trebuie să atașeze și o declarație completată pe propria răspundere, în care se angajează să se mute acasă la Sfântu Gheorghe.

Documente

Legislație

Planuri

 Afişare pagină: 563Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină