Marţi, 7. aprilie 2020DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SFÂNTU GHEORGHE
-Str. Erege, nr.19-Anulează procedura de recrutare a concursului anunțat pentru data de 31 ianuarie 2020, ora 10:00 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor postruri contractuale de execuție:

-Asistent social practicant (S), în cadrul Compartimentului Consiliere Programe Sociale
-Asistent social debutant (S), în cadrul Compartimentului Consiliere Programe Sociale


Scoaterea la concurs pentru ocuparea posturilor și procedura de concurs va fi reluată la o dată ulterioră.
Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul resurse umane sau prin telefon la numărul 0267-312118.


Data anunțului: 20 ianuarie 2020
 

     _____________________________________________________________________________      

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu-Gheorghe, str. Erege, nr. 19


 

Organizează concurs pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuție vacante după cum urmează:

- Serviciul Beneficii Sociale, Compartimentul Social:

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional superior

Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor asistenței sociale, psihologie, sociologie;
- vechimea în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

- Serviciul Contabilitate, Finanțe, Administrativ, Compartimentul Contabilitate, Finanțe:

  •  Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;
- vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

- Serviciul Juridic, Achiziții Publice, Resurse Umane, Compartimentul Juridic, Achiziții Publice, Aprovizionare:

  •  Consilier achiziții publice (S), clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii de participare:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, economice sau inginerești;
- vechimea în specialitatea studiilor: minim 1 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe pagina web al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-312111). Date de contact: Hável Tünde, Consilier principal.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe:
-    în data de 18.02.2020, ora 10:00 proba scrisă
-    în data de 20.02.2020, interviul

* data publicării: 17 ianuarie 2020
 

 Anexe:

 

Rezultate:
 

                  _____________________________________________________________________________                           

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu-Gheorghe, str. Erege, nr. 19

 

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de conducere vacante din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Serviciului Juridic, Achiziții Publice, Resurse Umane, după cum urmează:
 

  • Serviciul Beneficii Sociale:

Funcţie publică de conducere de Șef serviciu (S), clasa I, gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: asistenței sociale, psihologie, sociologie
- pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 

  • Serviciul Juridic, Achiziții Publice, Resurse Umane:

- Funcţie publică de conducere de Șef serviciu (S), clasa I, gradul II

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 386, lit. a, și art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;
- pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- vechimea în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data publicării pe site-ul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, respectiv în intervalul: 14.01.2020-03.02.2020.
Proba scrisă se va desfăşura în data de 13.02.2020, începând cu ora 10.00, iar interviul pe data de 17.02.2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe.
Date de contact: tel: 0267312118, 0267312111, Szép Tünde-Gabriella, Consilier superior, Compartimentul Resurse Umane.

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe:
-    Selecția dosarelor de concurs: până în data de 03.02.2020
-    Proba scrisă: în data de 13.02.2020, ora 10:00
-    Interviul: în data de 17.02.2020

* data publicării: 14 ianuarie 2020

 

Anexe:

Rezultate:
 

  _____________________________________________________________________________

 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SFÂNTU GHEORGHE,
cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Erege, nr. 19

 

Organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Inspector de specialitate, gradul II  în cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice, Aprovizionare

Condiţii de participare:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-312118). Informaţii referitoare la documentele necesare şi bibliografia concursului se pot consulta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe.

Concursurile vor avea loc la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, conform calendarului următor:
- 22 ianuarie 2020, ora 13:00 data limită pentru depunerea dosarelor;
- 31 ianuarie 2020, ora 10:00 proba scrisă;
- 04 februarie 2020, ora 10:00  interviu.


* data publicării: 08.01.2020

Anexe:Afişare pagină: 777Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină