Duminică, 20. septembrie 2020

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 188 (XXI), nr. 22, pg. 3-4.

 


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2020 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 100.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 53/2020.

3. Durata proiectelor: anul 2020.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 09.03.2020, ora 16:00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.

6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 10.03.2020, ora 09:00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.

7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare, în perioada 11.03.2020 - 20.03.2020.

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2020 poate fi procurată de la biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8:00-16:00, precum şi de pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 160/2014

HOTĂRÂREA NR. 59/2015

HOTĂRÂREA NR. 71/2017

HOTĂRÂREA NR. 71/2018

Regulament-actualizat

Cerere de finanţare

Opis documente

Alte documente

 

Observație

În conformitate cu art. 2, alin (2), punctul a) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare,
tinerii sunt cetățenii cu vârsta cuprinsă intre 14 și 35 ani. 


 

REZULTATE 2018

REZULTATE 2019

REZULTATE 2020

 

____________________________________________________________________________________________________

ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 187 (XX), nr. 77, pg. 7

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul tineret.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul tineret pe anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 100.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 135/2019

3. Durata proiectelor: anul 2019

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 06.06.2019, ora 16:00, în conformitate cu art. 20 alin (2)-(3) din Legea nr. 350/2005 cu motivul – procedura lansată prin anunțul de participare publicată în Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 187 (XX) – nr. 57, pg. 7 din motive procedurale a fost anulată, iar un termen nou de 30 de zile ar cauza prejudicii importante prin programe nerealizate.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.

6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în data de 07.06.2019.

Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul tineret pe anul 2019 poate fi procurată în biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–16, precum şi pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 281/2013 pentru instituirea Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

HOTĂRÂREA NR. 160/2014

HOTĂRÂREA NR. 59/2015

HOTĂRÂREA NR. 71/2017

HOTĂRÂREA NR. 71/2018

Regulament-actualizat

Cerere de finanţare

Opis documente

Alte documente

 

REZULTATE 2018

REZULTATE 2019Afişare pagină: 5896Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină