Miercuri, 23. septembrie 2020

Persoane de contact:

Bagoly Melinda, consilier
Barbócz Zsuzsánna, consilier
Bodor Enikő, consilier
Demeter Irén, consilier


Date contact:

Număr telefon: +40 267 316 957 ► interior 129
E-mail: tutelar@sepsi.ro
Adresa: strada 1 Decembrie 1918, nr. 2
 

Programul de lucru cu publicul:
  • luni - joi: între orele 9.00 - 13.00
  • vineri: între orele 9.00 - 11.00

Prezentarea activităţii biroului:

-  Efectuarea anchetelor sociale: divorţ cu copii minori, stabilirea domiciliului minorilor, exercitarea autorităţii părinteşti, burse pentru şcolari şi studenţi, internarea persoanelor vârstnice la cămine de pensionari, asistarea persoanelor vârstnice înaintea încheierii unui contract de întreţinere, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului a căror părinţi nu sunt căsătoriţi, pentru întreruperea executării pedepsei condamnaţilor.
-  Întocmirea dispoziţiilor cu privire la gestionarea şi administrarea bunurilor minorilor, darea de seamă anuală şi descărcarea de gestiune a tutorilor, gestionarea şi administrarea bunurilor tutelaţilor. 
 Afişare pagină: 9526Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină