Miercuri, 22. ianuarie 2020


 

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 187 (XX) – nr. 75, pg. 8-9
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultural.

1.    Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural pe anul 2019 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
2.    Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 450.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 135/2019
3.    Durata proiectelor: anul 2019
4.    Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 03.06.2019 ora 18.00, în conformitate cu art. 20 alin. (2)-(3) din Legea nr. 350/2005 cu motivul aprobarea bugelului local pe anul 2019 a fost la data de 11.04.2019, care ar cauza prejudicii privind nerealizarea unor programe datorită întârzierii excesive de aprobare a bugetului.
5.    Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna
6.    Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în data de 04.06.2019, ora 12.00.

Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2019 poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament, aprobat prin H.C.L. nr. 308/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro

 HCL. Nr. 361/2015

 HCL. Nr. 394/2017

 Regulament

 Anexe Nr. 1-9

Rezultate 2019Afişare pagină: 4376Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină