Miercuri, 12. august 2020


ANUNȚ DE PARTICIPARE

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a – Anul 188 (XXI) – nr. 122, pg. 2-3

 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul cultural.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultural, pe anul 2020, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: 93.400 lei din bugetul local, pentru domeniul cultural.

3. Durata proiectelor: anul 2020.

4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 23.07.2020, ora 16:00, în conformitate cu art. 20 alin (2)-(3) din Legea nr. 350/2005. Accelerarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea termenului prevăzut la art. 20 alin (1) se datorează imposibilității de realizare a proiectelor din cauza pandemiei de coronavirus, motiv pentru care se impune organizarea unei a doua sesiuni de atribuire a contractelor de finanțate în cadrul căreia se vor putea depune și noi proiecte.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 24.07.2020-03.08.2020.

Documentaţia selecţiei ofertelor culturale pe anul 2020 (sesiunea a II-a) poate fi procurată în biroul nr. 21 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–14, precum și pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Conţinutul dosarului selecţiei de oferte culturale este specificat în anexa nr. 9 la Regulament, aprobat prin H.C.L. nr. 308/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267/316902 sau adresa de e-mail: zoltan.vnagy@sepsi.ro.


 

 HCL. Nr. 361/2015

 HCL. Nr. 394/2017

 Regulament

 Anexe Nr. 1-9

Rezultate 2020Afişare pagină: 6527Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină