Miercuri, 27. martie 2019

ANUNȚ


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunță concurs de proiecte conform Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 340/2017.
Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se face în mod continuu pentru anul competițional 2018-2019, până la epuizarea sumelor aprobate în buget cu această destinație.
Dosarele de finanțare pot fi depuse în scris, precum și în format electronic, la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Textul complet al hotărârii poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.sfantugheorgheinfo.ro.

Rezultat: HCL 273/2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATE FINALE 2018

Anunţ de participare

Publicat în: Monitorul Oficial – Partea a VI-a, Anul 186 (XIX), nr. 33, pg. 4


 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, judeţul Covasna, cod fiscal 4404605, tel. 0267 316 957, invită structuri sportive de drept privat, fără scop patrimonial, respectiv cluburi sportive de drept privat şi/sau asociaţii sportive, care intră sub incidenţa Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2018 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: 400.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 42/2018
  3. Durata proiectelor: anul 2018
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 27.03.2018
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna.
  6. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 28.03.2018, ora 09:00, sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
  7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 03.04.2018-04.04.2018.


Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul sport pe anul 2018 poate fi procurată în biroul nr. 17 al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în zilele de luni–vineri, între orele 8–16, precum şi pe pagina de web www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa levente.kolumban@sepsi.ro

Hotărârea nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”

Hotărârea nr. 18/2014

Hotărârea nr. 49/2016

Hotărârea nr. 138/2016

Hotărârea nr. 72/2017

Hotărârea nr. 72/2018


Regulament-actualizat

Cerere de finanţare

Anexa la dosarul de decontare

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe anunță concurs de proiecte conform Regulamentului privind condiţiile, criteriile şi procedura de finanţare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii Educaţiei fizice şi sporturilor nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 340/2017.
Accesul la fonduri publice în vederea acordării finanțărilor de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se face în mod continuu pe perioada unui an calendaristic, până la epuizarea sumelor aprobate în buget cu această destinație.
Dosarele de finanțare pot fi depuse în scris, precum și în format electronic, la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
Textul complet al hotărârii poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, la Compartimentul Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură, precum şi pe pagina de web a primăriei: www.sfantugheorgheinfo.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0267-316901 sau prin e-mail la adresa zsolt.szabo@sepsi.ro
 Afişare pagină: 3747Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină