Duminică, 7. iunie 2020
Anunţuri
Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – „Magazin Kaufland” din Sfântu Gheorghe

ANUNŢ


Se aduce la cunoştinţă publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe dl. Antal Árpád – András, referitor la elaborarea Planului Urbanistic Zonal – „Magazin Kaufland” din Sfântu Gheorghe, conform proiectului nr. 1367/2009, depus de către S.C. V&K S.R.L. ROMANIA.

Documentaţia aferentă Planului sus menţionat se poate consulta la sediul Primăriei, Compartimentul Relaţii cu Publicul, unde se poate depune eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, sau la adresa de e-mail: zelinda@sepsi.ro, până la data de 28 decembrie 2009.
 << înapoiAfişare pagină: 8802    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină